Tröst är ett nätverk av terapeuter som vill sprida kunskap och stötta dig som blivit utsatt för övergrepp

Nätverket Tröst 

Nätverket Tröst samlar terapeuter med specialkompetens att hjälpa överlevare av sexuella, emotionella, fysiska och andliga övergrepp. Vi är utbildade inom IPSICC, International Psychotherapy School in Christian Culture. Läs om utbildningen på www.ipsicc.org

Vi erbjuder terapi för utsatta samt kurser och föreläsningar för dem som vill veta mer om ämnet.  Det kan handla om trauma och övergrepp, om dess konsekvenser och om vägen till helande. Vi föreläser också om hur man bemöter dem som drabbats och hur man hanterar konsekvenserna för det sammanhang som övergreppen skett i och den omgivning som den drabbade befinner sig i.