Övergrepp

Vad är ett övergrepp?

Övergrepp innebär att någon med högre status, ålder, mognad eller större fysisk styrka, går över en annan persons gränser mot hans eller hennes vilja. Vårt samhälle har lagliga och sociala gränser som anger hur vi bör uppträda mot varandra, men förutom dem är det alltid den som utsatts som vet om hans eller hennes gränser blivit överträdda.

Sexuella övergrepp handlar bland annat om ofredanden, trakasserier, incest och våldtäkt. Det kan gälla allt från blickar, sårande kommentarer och oönskad beröring till grova fysiska överfall. Man kan lockas, bli övertalad till eller tvingad till att visa upp sin kropp eller utföra andra sexuella handlingar. 

Fysiska övergrepp kan vara en örfil, spark eller misshandel, som en engångsföreteelse eller en verklighet du lever i varje dag. 

Känslomässiga övergrepp angriper en persons egenvärde genom nedvärderande påståenden eller genom att din vilja och ditt självförtroende steg för steg bryts ner. 

Andliga övergrepp innebär att i religionens namn förmå någon till ett visst beteende eller att skrämma med hot om gudars straff.

Konsekvenser av övergrepp

Att ha blivit utsatt för ett övergrepp får oftast långtgående konsekvenser för den som drabbas. Det blir något som sätter djupa spår och påverkar många av livets områden. Beroende på hur livet ser ut och det stöd som erhålls efteråt, personens ålder då det inträffar och vilken relation offret står i till förövaren, drabbar det på olika sätt.

Den drabbade kan få svårt att sova, ha mardrömmar, känna sig nedstämd eller uppleva livet som meningslöst. Han eller hon kan ta till destruktiva och självskadande beteenden för att hantera ångest och andra starka känslor. Självbilden kan skadas och det är inte ovanligt att känna förakt för sig själv. Ibland triggas jobbiga känslor och minnen igång av vardagliga händelser. Det är vanligt med kroniska smärtor i kroppen eller en stor trötthet, koncentrationsproblem, ångest och depression. Ibland är det som hänt så smärtsamt att man skyddar sig själv genom att känslorna eller minnena omedvetet stängs av. Därför kan minnen av det som hänt vara få eller till synes obefintliga, det gäller särskilt om man var liten då det hände. Det finns hjälp att få för dessa problem.

Det är ofta svårt att berätta att man blivit utsatt för övergrepp. Man kan skämmas eller tror det var ens eget fel. Men det är aldrig ditt fel att du blivit utsatt för övergrepp.

Vem blir utsatt?

Vem som helst kan utsättas för övergrepp, det syns inte utanpå vem som är eller har varit drabbad. Den kvinna eller man vi dagligen möter i arbetslivet eller på fritiden har kanske blivit utsatt för sexuella övergrepp eller lever just nu i en våldsutsatt situation. Detsamma gäller killen eller tjejen i skolan eller pojken eller flickan i förskolan. Kanske gäller det dig.

Det går heller inte se på en människa om hon eller han är en förövare. Personen har ofta positiva sidor vilket gör det svårare att förstå den förödande handling ett övergrepp är. 

Övergrepp är ett globalt problem. Sexuella övergrepp uppskattas drabba 20-30 % av alla kvinnor och 10-20 % av alla män världen över, dock är siffrorna osäkra då ett stort mörkertal finns. Därtill kommer ett stort antal fysiska, känslomässiga och andliga övergrepp. Övergrepp begås av båda könen i olika åldrar, finns i alla grupper av människor oberoende av samhällsklass, ekonomi, utbildningsnivå eller religion, och oavsett om man lever ett välordnat socialt liv eller i ett utanförskap. Siffror visar att flest övergrepp begås av män, medan kvinnor, barn och funktionshindrade drabbas i högre grad.

Känner du igen dig? Är detta något som drabbar eller har drabbat dig eller någon i din omgivning?

Tveka inte att ta hjälp. Det gäller både om du drabbats nyligen eller om du bär på minnen sedan många år tillbaka. Om du känner till någon som är utsatt - ta kontakt med sociala myndigheter för en orosanmälan. Du kan vara anonym när du anmäler.  

Vill du bearbeta det som hänt och söka vägar för att komma vidare i livet, att få verktyg att hantera svårigheter och hitta livsglädjen igen? Hör av dig till TRÖST för mer information eller rådgivning eller kontakta någon av våra terapeuter. Vi är utbildade att möta dig som utsatts för övergrepp och trauma. Hittar du ingen TRÖST-terapeut på nära håll, erbjuder flera av våra terapeuter även samtal via Skype.