Våra terapeuter

Du är välkommen att ta kontakt med våra terapeuter för samtal och själavård, för information om vårt nätverk eller för att boka in en föreläsning eller kurs. Vi föreläser om trauma och övergrepp, om dess konsekvenser och om vägen till helande. Vi föreläser också om hur man bemöter dem som drabbats och hur man hanterar konsekvenser för det sammanhang som övergreppen skett i och den omgivning som den drabbade befinner sig i. 

Använd våra respektive kontaktuppgifter eller använd formuläret på sidan Kontakt. Våra terapeuter har tagit examen vid IPSICC, en utbildning som i Danmark är godkänd som psykoterapeututbildning. Vi har tystnadsplikt. Alla terapeuterna har registrerade företag som är godkända för F-skatt. Terapeuterna är presenterade i bokstavsordning. 

Läs om vår utbildning på www.ipsicc.org

Foto: Samuel Deleskog

Pernilla Eklund


Pernilla Eklund arbetar med terapi och själavård. Samtalsmottagning i  Anebytrakten. Terapi och själavård erbjuds också via Skype. Pernilla möter gärna dig som brottas med ångest, nedstämdhet, stress, skam, en skadad självkänsla samt trau-man av olika slag. Pernilla har arbetat professionellt med själavård sedan 2008 på Team Med Uppdrag, Aneby, främst med unga vuxna. Hon tog examen vid IPSICC 2019. Pernilla har en bakgrund som grundskollärare i natur-vetenskap och matematik och är utbildad i själavård via Lilje-holmens Folkhögskola. Kontaktuppgifter: pernilla.eklund@tmu.org

Bi Gudmundsson 


Bi Gudmundsson arbetar med själavård och samtalsterapi, även för par, och har mottagning i Lund, Malmö och Dalby. Hon tog terapeutexamen vid IPSICC 2016. Bi har läst själavårdskurser som Kris grundkurs och Helhet genom Kristus själavårds- och förebedjarutbildning och har en kandidatexamen i psykologi vid Lunds universitet från 2015. Bi är diplomerad par- och relationsterapeut och har mångårig erfarenhet av att hjälpa människor genom samtal och förbön. Samtal även på engelska. Samtal även on-line. 

Kontaktuppgifter:

mobil 073-214 52 00

epost:gudmundsson.info@gmail.comhemsida www.alltidhopp.se   


Kristina Nylander


Kristina Nylander tar emot för samtalsterapi, själavård och traumaterapi i Värnamo, samtal erbjuds även via Skype. Hon välkomnar dig som upplever stress, ångest, nedstämdhet, går igenom en kris eller vill ha hjälp att hantera livet. Kristina är samtalsterapeut med special-kompetens inom övergrepp och trauma och tog examen vid IPSICC 2019. Certifierad traumaterapeut Somatic Experience Practitioner SEP. Kristina är sedan tidigare legitimerad sjuksköterska och ordinerad pastor. Förutom masterexamen i psykoterapi, har Kristina även en kandidatexamen i teologi, samt en kandidatexamen i omvårdnad. Samtal på svenska och engelska. Erfarenhet av mångkulturell miljö.

Kontaktuppgifter:

e-post: kristina@livsnara.se  

mobil & sms: 0700 407085 

hemsida: www.livsnara.se

Monica Svarfvar


Monica Svarfvar arbetar med själavård och samtalsterapi i Vittsjö norra Skåne. Monica tog examen vid IPSICC-utbildningen 2007, som då hette Isarpac, och komplette-rade den 2017 med psykoterapeut-delen. Monica har lång erfarenhet av att jobba med kvinnor som varit utsatta för olika övergrepp. Hon har arbetat med kvinnohelger som innehöll undervisning om sexuella övergrepp och dess konsekvenser, bildterapiövningar samt trygghets- och avslappningsövningar. Monica hoppas kunna erbjuda liknande helger framöver. Monica använder musik och sång som komplement i samtalen och har utarbetat speciella böner för ande, själ och kropp. Du som har varit utsatt för olika trauman, övergrepp av olika slag, lider av ångest, nedstämdhet eller andra svårigheter är välkom-na att höra av sig till Monica.  Samtal även på engelska. Samtal även via Skype. 

Kontaktuppgifter:

mobil 070- 2562423 

hemsida www.houseofeve.se 

e-post hello@houseofeve.se